DJI_0300.jpg

ProDelta Real Estate

Het fundament van ProDelta Real Estate wordt gevormd door een familiebedrijf dat meer dan zeventig jaar teruggaat. Het zal dan ook niet verbazen dat we oog hebben voor de lange termijn en de volgende generaties. Daar verbinden we concrete acties aan. We koppelen gedegen financiële resultaten aan innovatieve en duurzame oplossingen. Aan toekomstbestendig gebruik van grond, materialen en natuurlijke hulpbronnen.

Kansen

We zijn altijd op zoek naar interessante kansen op het gebied van logistiek en industrieel vastgoed. Naast ontwikkeling en herontwikkeling van grootschalige projecten houden we ons bezig met het beheer en onderhoud van de objecten in onze portefeuille. En hoewel die vastgoedportefeuille zich met name uitstrekt over de Rotterdamse regio, Noord-Brabant en Gelderland, zijn we ook daarbuiten actief. Zowel nationaal als internationaal.

Vier divisies

ProDelta Real Estate bestaat uit vier divisies:

  1. Development: ontwikkelt en herontwikkelt grootschalige vastgoedprojecten in binnen- en buitenland.
  2. Management: voert het commercieel beheer over 95 hectare terrein met meer dan 500.000 m² aan logistiek vastgoed in Nederland.
  3. Real Estate Services: verricht de beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor de gebouwen en terreinen in de vastgoedportefeuille.
  4. Environmental Support: adviseert de huurders en gebruikers over milieutechnische vraagstukken.