Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Livestream Distriport Waalhaven

23.09.14

ProDelta Real Estate en het Havenbedrijf Rotterdam gaan bijna 4 hectare van het bedrijventerrein Waalhaven Zuid ingrijpend herontwikkelen. Het Havenbedrijf sloopt, gefaseerd, de huidige loodsen aan weerszijden van de Hilgersweg.
Deze verliest zijn openbare functie en wordt onderdeel van het complex Distriport Waalhaven dat ProDelta ontwikkelt.


De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en ruim 32.000 m² bedrijfsruimte voor de op- en overslag van koopmansgoederen opleveren. Hiermee is (exclusief grond) een investering gemoeid van circa € 14 miljoen. De sloop van de bestaande gebouwen is in februari '14 begonnen. Zodra de grond door de gemeente Rotterdam is vrijgegeven zal ProDelta beginnen met de bouw van Distriport Waalhaven.

Hieronder wordt een livebeeld weergegeven van de huidige situatie.

Bekijk hier de projectinformatie van Distriport Waalhaven.

« Terug naar overzicht
ProDelta Holding B.V.
Parklaan 9
3016 BA Rotterdam
The Netherlands

T +31 (0)10 89 20 470
F +31 (0)10 89 20 480
E info@prodelta.nl
L Google maps