Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Distripark Halfweg

Distripark Halfweg biedt een flexibele, doordachte en veilige opslagmogelijkheid voor alle soorten goederen. Distripark Halfweg is midden in het Rotterdamse havengebied gesitueerd en beschikt over 38 loodsen met een totale oppervlakte van ca. 90.000 m². Deze schaalgrootte biedt de gebruiker mogelijkheden om haar groei flexibel op te vangen. Zowel in ruimte als in huurtermijnen. Daarnaast worden er kantoorruimten aangeboden die variëren van eenvoudig loodskantoor tot compleet bedrijfskantoor.

Wie kiest voor Distripark Halfweg kan meteen aan de slag. De benodigde (milieu)vergunningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen en handelsgoederen zijn voor het gehele distripark reeds aanwezig. Dit bespaart u ingewikkelde procedures en tijd.

Aan de veiligheidsvoorzieningen is alle aandacht besteed. Daardoor zijn de loodsen uitermate geschikt voor de opslag van gevaarlijke stoffen en als veilige opslagplaats voor kapitaal intensieve handelsgoederen. Het distripark is volledig omheind en is voorzien van schuifpoorten. Buiten reguliere werktijden wordt het distripark bewaakt middels een collectieve surveillance.


Status :
Te huur

Type :
Kantoor- en bedrijfsruimte geschikt voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen

Huurprijs uitgebreid :
Bedrijfsruimte: EUR 56,00/m²/jaar
AFFF-toeslag: EUR 2,50/m²/jaar
Kantoorruimte: EUR 80,00/m²/jaar
De voornoemde prijzen zijn per jaar, prijspeil 2017, te vermeerderen met btw en servicekosten.

Bereikbaarheid :
Eigen vervoer:
Distripark Halfweg ligt centraal in het Rotterdamse havengebied in de gemeente Spijkenisse. Met een directe aansluiting op de A15 (Europoort - Nijmegen) en de nabijheid van de A4 (Rotterdam - Schiphol Airport) is het Distripark zeer gunstig gelegen.

Openbaar vervoer:
Met het openbaar vervoer is Distripark Halfweg goed bereikbaar via diverse busdiensten.

Vloeroppervlakte :
Distripark Halfweg omvat 38 loodsen met een totale oppervlakte van ca. 90.000 m²

Parkeergelegenheid :
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Opleveringsniveau :
Loodsen 1 t/m 30 (bouwjaar 1987 - 1993):
• kolomvrije units vanaf 1.200 m²;
• kolommenstructuur van 30 meter breed en 4 meter diep;
• bakstenen gevels en stalen daken;
• vloeistofkerende betonvloer met een vloerbelasting van 3.500 kg/m²;
• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur op perronniveau (afm. 4 x 5 meter) per loods;
• docklevellers (elektro-hydraulisch);
• vloeistofdichte laad- en loskuilen;
• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur op maaiveldniveau (afm. 5 x 5,88 meter)
per loods;
• vrije hoogte variërend tussen 7,2 – 7,7 meter;
• lichtstraten (m.u.v. loods 2 (deels), 3 en 4);
• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (2016);
• gecertificeerde “droge” sprinklerinstallatie, type H20,0.

Loodsen 31 t/m 34 (bouwjaar 1987 - 1993):
• kolomvrije units vanaf 2.400 m²;
• kolommenstructuur van 30 meter breed en 4 meter diep;
• bakstenen gevels en stalen daken;
• vloeistofkerende betonvloer met een vloerbelasting van 3.500 kg/m²;
• 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren op maaiveldniveau (afm. 5 x 5,88 meter) per loods;
• vrije hoogte variërend tussen 7,2 – 7,7 meter;
• lichtstraten;
• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (2016).


Loodsen 35 t/m 38 (bouwjaar 2003):
• kolomvrije units vanaf 1.441 m²;
• kolommenstructuur van 32,75 meter breed en 5,5 meter diep;
• stalen gevels en daken;
• vloeistofkerende betonvloer met een vloerbelasting van 3.500 kg/m²;
• 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren op perronniveau (afm. 3 x 3,2 meter) per loods;
• docklevellers (elektro-hydraulisch);
• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur op maaiveldniveau (afm. 4 x 4,2 meter) per loods;
• vrije hoogte van 10,8 meter;
• lichtstraten;
• verwarming d.m.v. gasgestookte nivellairs;
• Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (2016);
• gecertificeerde “natte” sprinklerinstallatie, type ESFR-K25.

Brandmeldinstallatie:
Voor een snellere detectie van brand zijn loodsen en kantoren onlangs aanvullend voorzien van een automatische brandmeldinstallatie met rechtstreekse doormelding naar de brandweer.
De installatie bestaat uit (lineaire) rookmelders en handbrandmelders in de loodsen en kantoren en vlammenmelders op de perrons voor de loodsen. Binnen dit project zijn ook de bestaande ontruimingsalarminstallatie, brandweerpanelen en sprinklermeldcentrale vernieuwd.

Opslag IBC’s:
Bij de opslag van brandbare vloeistoffen in kunststof verpakking is het van essentieel belang dat vrijkomend product en bluswater zo snel mogelijk uit de opslagvoorziening worden afgevoerd. Hiertoe zijn in meerde loodsen (Loods 2, 3, 13, 14, 19, 20, 23, 24 en 27) opslagvakken van maximaal 300 m² gerealiseerd, die aan 3 zijden zijn omgeven door een brandwerende muur. Aan de open zijde van het opslagvak is een drempelconstructie aangebracht, die de uitstroom van product en bluswater naar de loods of naastgelegen vakken voorkomt. In de op afschot liggende vloer van het opslagvak is op het laagste punt een afvoervoorziening
(betonnen opvangput met vlamscherm) gemaakt, die het bluswater-, product en schuimmengsel gecontroleerd afvoert naar de centrale opvangvoorziening buiten de loods.

Kantoorruimte:
Er zijn diverse kantoorruimten voor verhuur beschikbaar. Tegen nader overeen te komen voorwaarden en condities kunnen deze kantoorruimten naar wens worden gerenoveerd/ingebouwd.

Buitenterrein:
Klinkerverharding geschikt voor zwaar verkeer (Klasse 5)

Gebruiksmogelijkheden :
Kantoor- en bedrijfsruimte geschikt voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen

Servicekosten :
Het verrekenbaar voorschot servicekosten zal € 2,50/m²/jaar voor de bedrijfsruimte en
€ 20,-/m²/jaar voor de kantoorruimte bedragen, te vermeerderen met btw. In de servicekosten zullen onder meer de navolgende leveringen en diensten worden opgenomen:
• elektra (Levering, Transport en NEN1010/NEN3140);
• gas (Levering, Transport en Scios keuring);
• water (Levering & legionella preventie);
• periodieke keuring, inspectie, certificering en onderhoud van
o verwarmingsinstallatie;
o overheaddeuren;
o schuifpoort;
o docklevellers;
o rioolpompinstallatie;
o noodverlichting;
o brandblusinstallatie;
o brandslanghaspels en draagbare blustoestellen;
o brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
• schoonmaak algemeen terrein;
• groen onderhoud;
• gladheidbestrijding;
• 5% administratiekosten over bovengenoemde leveringen en diensten.

Adres :
Malledijk 3

Postcode :
3208 LA

Plaats :
Spijkenisse

Land :
Nederland

Metrage :
Ca. 90.000 m²

Beschikbaarheid :
April/mei 2017