Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Management

ProDelta Management voert het beheer over meer dan 440.000 m² logistiek en industrieel vastgoed, verdeeld over 90 hectare terrein in Nederland. Het zwaartepunt van deze activiteiten ligt in de delta van de Rotterdamse haven.
 
ProDelta Management zet alles in het werk voor een gezonde en intensieve relatie met de huurders. Deze huurders worden dan ook beschouwd als partners in business. 
 
Voor en met de huurders denkt ProDelta Management in oplossingen. Hierbij gaat zij Rotterdams te werk, nuchter, open en pro-actief.

Onze partners in grote projecten bedienen wij al geruime tijd met ons Park Management Systeem, een uitgebreid pakket aan integrale dienstverlening, bestaande uit;
 

  • collectieve beveiliging en surveillance buiten reguliere werktijden
  • onderhoud en periodieke controle van gebouwinstallaties
  • onderhoud en schoonmaak van terreinen
  • gladheidsbestrijding
  • milieuvergunningen (via ProDelta Environmental Support)
  • onderhoud groenvoorzieningen & onkruidbestrijding